top of page

HEZKUNTZA XEDEA: Ikasleen garapen integrala eta konpetentzien garapena

Ekiten ikasi

Elkarrekin bizitzen

ikasi

Ikasten 

ikasi

Komunikatzen ikasi

Norbera izaten

ikasi

IKT

konpetentzia

zientifiko matematikoa

bottom of page