MATERIALA

Ikasleek gelan erabiltzen duten material  guztia: koaderno, pintura, arkatz, plastilina, paper, kartulina... ikastolak jartzen du eta familiek ez dute ordaindu beharrik.

Testuliburuak Ikastolak erosten ditu Nafarroako Gobernuak martxan jarritako "testuliburuen doakotasun programaren" barruan.

Modu horretara,  familiek ordaindu beharrekoa aunitz murrizten da,